De vereniging

Beste collega’s,

In het verleden zijn er al een paar verenigingen geweest die hun successen behaald hebben met o.a. tariefstijgingen. Denk aan de 90’er jaren toen de Nederlandse Vereniging Beroepsduikers (toen ook al de NVB) werd opgericht en de start van FNV zelfstandige bondgenoten, begin 2000, die ook op dit moment altijd nog betrokkenheid heeft met een tal van zaken m.b.t. onze branche.

De NADO en het NDC kwamen tot de conclusie dat het in het belang van de zzp-ers is om een branchevereniging op te richten om zodoende de duikers en aanverwant personeel te bundelen qua kennis en inzicht en om betere communicatielijnen te creëren tussen de zzp-ers en de werkgevers/opdrachtgevers. Tevens geeft het de zzp-ers in Nederland een professioneler aanzien.

Dit alles heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is de nieuwe Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers (NVB) in 2007 opgericht.

De NVB heeft als mogelijke doelstellingen;

▪   Het bundelen van zzp-ers werkzaam in het binnenwater en offshore zoals duikers, duiksupervisors, datarecorders en ROV-piloten.
▪   Toewerken naar tarieven zoals er betaald worden in gelijkwaardige branches en in de offshore toewerken naar tarieven die gelijkwaardig zijn aan de tarieven die momenteel betaald worden in de andere delen van de Noordzee.
▪   Betrokkenheid en zo mogelijk inspraak bij veranderingen in de wetgeving en richtlijnen in de duikbranche.
▪   Betrokkenheid en zo nodig inspraak bij de ontwikkelingen voor certificering en opleiding.
▪   Het zoeken naar voordelig collectieve verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, woonlastenverzekeringen etc. die een betere dekking/aanvulling geven in onze beroepssector.
▪   Het tot stand brengen van een goede overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
▪   Het verbeteren van de samenwerking en dialoog met buitenlandse collega’s.

Een vereniging heeft tijd nodig om te groeien en om zichzelf een plaats te verwerven in de industrie. Een aantal van de aandachtspunten die genoemd worden op deze site zijn dan ook zaken die wij als vereniging graag in de toekomst zouden willen realiseren. Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillende zaken zijn die wij graag in de nabije toekomst geregeld willen zien. Dit geldt ook voor de duikbedrijven die bij de NADO aangesloten zijn. Zij constateren dat er onder de zzp-ers een aantal mensen is wiens professionele houding te wensen over laat. Of dit komt doordat er misschien onduidelijkheid bestaat over bepaalde “onafgesproken” regels of doordat de zzp-ers in kwestie gewoonweg niet professioneel bezig zijn laten we voorlopig in het midden. Maar door meer duidelijkheid te scheppen in de wensen van de NADO-leden en de zzp-ers en deze ook in een aantal afspraken vast te leggen, proberen we er samen voor te zorgen dat we de zzp-ers en de Nederlandse duikindustrie een zo goed mogelijke toekomst hebben.

De NVB is erachter gekomen dat volgens de wet een zzp-er maar 11 dagen aaneengesloten offshore mag. Door een convenant te sluiten met de NADO leden is het nu weer mogelijk voor NVB leden om 28 dagen aaneengesloten offshore te zijn. Tevens heeft de NVB zitting in vele commissies en hierdoor o.a. een stem in de nieuw te vormen Arbocatalogus. Met behulp van het FNV en hun juristen en verschillende verzekeringsmaatschappijen is de NVB bezig om een zo goed mogelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering creëren alsmede een degelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook is de NVB bezig met het opzetten van algemene voorwaarden voor de zzp-er. Leden van de NVB krijgen ook bij de verschillende instituten korting op cursussen. Deze en nog vele andere redenen moeten voldoende zijn om u ervan te overtuigen dat het in uw eigen belang is om lid te worden van de NVB!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse vereniging van beroepsduikers