NVB en de AVG

Beste leden,

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG van kracht.
De Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers wil graag voldoen aan deze nieuwe AVG richtlijnen.

Langs deze weg willen wij u laten weten hoe wij omgaan met uw NAW-gegevens en waar wij deze voor gebruiken.

Voor onze ledenadministratie, hebben wij een aantal van uw gegevens opgeslagen.
Daarmee kunnen wij u nieuwsbrieven en informatie uit de branche toezenden, maar tevens presentjes en de factuur behorende bij het lidmaatschap.
Dit is de taakstelling van de NVB.

De belangrijkste wijziging in deze wetgeving is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij enkel gegevens opslaan welke noodzakelijk ten uitvoering van onze taakstelling en om aan te tonen dat wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Derhalve willen wij jullie graag op de hoogte stellen van de privacy verklaring van de NVB.

nederlandseverenigingvanberoepsduikers.nl/…/NVB-Pricacyverklaring-AVG-leden-mei-2018.pdf

Met vriendelijke groet,

Bestuur – Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers.