SWOD Nieuwsflash

Invoering nieuw geharmoniseerd certificatieschema voor duikarbeid
Tot 24 juli 2018 bevat de Arbeidsomstandighedenregeling een werkveldspecifiek certificatieschema voor brandweerduikers (WSCS WOD-E) en een certificatieschema voor gewone duikers (WSCS WOD D).
In voornoemd certificatieschema voor brandweerduikers is geen categorie voor SSE duiken (ademlucht via slangen vanaf de wal aangevoerd) opgenomen. De beheerstichting SWOD heeft beide schema’s in elkaar geschoven en gemoderniseerd. Hierdoor wordt ook SSE duiken voor de brandweer mogelijk. Het nieuwe geharmoniseerd schema duikarbeid, dat nog onder het regime van beoordelingen door de RvA wordt ingevoerd, wordt gepubliceerd op 24 juli 2018 en  treedt op 1 oktober 2018 in werking.

https://www.werkenonderoverdruk.nl/nieuws-2018/swod-nieuwsflash