Tijdelijke annulering Training DPL NDC-CI

Beste leden,

Zoals wellicht bekend heeft er een wijziging in de organisatie NDC-CI plaatsgevonden en heeft de NDC-CI besloten de Training voor Duikploegleiders, die de vooraf aangekondigde praktijkproef hercertificatie mogen afnemen, voorlopig op te schorten.
Het bestuur van de NVB heeft contact gehad met de nieuwe bestuursvoorzitter van de NDC-CI. Hij heeft een aantal zaken nader toegelicht.

– Tijdelijke annulering Training DPL NDC-CI
Het bestuur gaf aan eerst de inhoud van het nieuwe geharmoniseerde certificatieschema Duikarbeid af te wachten
Wat de NDC-CI betreft blijft de praktijkproef in kader van hercertificatie zoals het nu is. Maar de kans is groot dat dat de Raad voor Accreditatie wellicht anders beslist.

– Er is aangegeven dat er meer controle komt op de praktijkproeven in het kader van hercertificatie . Dit uit voorzorg om het systeem zoals het nu is te kunnen behouden.

– De voorzitter gaf verder aan de organisatie structuur verder te willen uitwerken conform de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. E.e.a. conform het SZW Beleid “Van Beoordelen naar Accreditatie”.

De NDC-CI heeft de duikploegleiders die interesse en/of zich aangemeld hadden geïnformeerd over de tijdelijke annulering van de training.