De vereniging

 

In het verleden zijn er al een paar verenigingen geweest die hun successen behaald hebben met o.a. tariefstijgingen. Denk aan de 90’er jaren toen de Nederlandse Vereniging Beroepsduikers (toen ook al de NVB) werd opgericht en de start van FNV zelfstandige bondgenoten.

 

Met de aankondiging van de stelselwijzigingen voor de beroepsmatige duikers, werd door de overige partijen in de civiele duikindustrie opnieuw het belang  duidelijk om ons als freelance duikers te verenigen.

 

Uiteindelijk is de nieuwe Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers (NVB) in 2007 (her)opgericht.

 

De NVB heeft als doelstellingen;

 

▪   Het bundelen van zzp-ers werkzaam in het binnenwater en offshore zoals duikers, duiksupervisors, datarecorders en ROV-piloten.

▪   Betrokkenheid en zo mogelijk inspraak bij veranderingen in de wetgeving en richtlijnen in de duikbranche.

▪   Betrokkenheid en zo nodig inspraak bij de ontwikkelingen voor certificering en opleiding.

▪   Het zoeken naar voordelig collectieve verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid,

     afgestemd zijn op onze

     beroepssector.

▪   Het tot stand brengen van een goede overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

▪   Toewerken naar tarieven zoals er betaald worden in gelijkwaardige branches en in de offshore toewerken naar

     tarieven die gelijkwaardig

     zijn aan de tarieven die momenteel betaald worden in de andere delen van de Noordzee.

▪   Het verbeteren van de samenwerking en dialoog met buitenlandse collega’s.

 

Een vereniging heeft tijd nodig om te groeien en om zichzelf een plaats te verwerven in de industrie. Een aantal van de aandachtspunten die genoemd worden op deze site zijn dan ook zaken die wij als vereniging graag in de toekomst nog zouden willen realiseren.

 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillende zaken zijn die wij graag in de nabije toekomst geregeld willen zien. Dit geldt ook voor de duikbedrijven die bij de Nederlandse Associatie van duikondernemingen  (NADO) aangesloten zijn.

 

Zij constateren dat er onder de zzp-ers een aantal mensen is wiens professionele houding te wensen over laat.

Of dit komt doordat er misschien onduidelijkheid bestaat over bepaalde “on-afgesproken” regels of doordat de zzp-ers in kwestie gewoonweg niet professioneel bezig zijn laten we voorlopig in het midden.

 

Door meer duidelijkheid te scheppen in de wensen van de NADO-leden en de zzp-ers en deze ook in een aantal afspraken vast te leggen, proberen we er samen voor te zorgen dat we de zzp-ers en de Nederlandse duikindustrie een zo goed mogelijke toekomst hebben.

 

De NVB is er met de invoering van de arbeidstijdenwet achter gekomen dat volgens de wet een zzp-er maar 11 dagen aaneengesloten offshore mag.

Door een convenant te sluiten met de NADO leden is het nu weer mogelijk voor NVB leden om 28 dagen aaneengesloten offshore te zijn.

Tevens heeft de NVB zitting in vele commissies en hierdoor o.a. een stem in de nieuw te vormen Arbocatalogus.

 

Leden van de NVB krijgen ook bij de verschillende instituten korting op cursussen.

Deze en nog vele andere redenen moeten voldoende zijn om u ervan te overtuigen dat het in uw eigen belang is om lid te worden van de NVB!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers.

 

 

 

Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers