Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers

Privacy Verklaring Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers

 

De Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers (NVB) is een vereniging welke de belangen behartigd van individuele duikers/supervisors/rov-piloten en ander aanverwant personeel ten aanzien voor de specifieke (arbo)wetgeving.

 

Om ons te verenigen en om onze taak zo goed mogelijke uit te voeren, heeft de NVB een aantal gegevens nodig van haar leden.

 

Middels deze privacy verklaring geeft de NVB aan om welke gegevens dit gaat en op welke wijze hiermee om wordt gegaan.

 

Indien iemand afziet van het lidmaatschap of het lidmaatschap beëindigd, zullen de gegevens van die persoon worden verwijderd voor zover dit niet in strijd is met andere wetgeving. (bv fiscale wetgeving)

 

Welke gegevens verzamelen wij:

NAW- gegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer.

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens:

De Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers heeft deze gegevens o.a. nodig voor de opmaak van uw lidmaatschapspas, de factuur en ter controle als één van onze donateurs contact met ons opneemt over het toekennen van een korting op bijvoorbeeld een cursus.

 

Hoe verzamelen of verifiëren wij deze gegevens:

Wij verzamelen alleen gegevens wanneer iemand zich voor het lidmaatschap aanmeldt.

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

Het bestuur houd een bestand bij voor de leden administratie, vanuit dit bestand wordt de facturatie en toezending van nieuwsbrieven verzorgd.

(Met het bestuur worden enkel bestuursleden cf. de akte van oprichting bedoeld)

 

Indien (ongeacht de oorzaak) een bestuurslid controle kwijt raakt over deze gegevens worden de leden en donateurs hiervan in kennis gesteld.

 

Wij delen uw gegevens niet met derden, ook niet met onze donateurs.

 

Donateurs mogen echter wel het lidmaatschap verifiëren indien een lid gebruik wenst te maken van een aan NVB-leden voorbehouden korting.

 

Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gedeeld.

 

E-mail en post:

Het bestuur behoud zich het recht voor om in- en uitgaande correspondentie te bewaren.

Deze correspondentie is inherent aan de goede taakvervulling van het bestuur om op te komen voor de belangen van de NVB en haar leden. Indien er correspondentie gebruikt wordt voor het behartigen van de belangen, worden in overleg met de betrokkene(n) eventuele persoonsgegevens worden verwijderd.

 

Geheimhouding bestuursleden:

Bestuursleden leggen middels een getekende verklaring vast dat zij op integere wijze omgaan met de gegevens en informatie waar zei in verband met hun functie toegang toe hebben.

Ook is hier in geregeld welke overige verantwoordelijkheden zei hebben om te waarborgen dat deze informatie niet toegankelijk is voor derden.

 

AVG verklaring webhosting:

Er is een verklaring opgesteld met de web-hosting firma waarin is vastgelegd welke verantwoordelijkheden zij hebben en hoe zei hier mee omgaan.

 

 

Bestuur - Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers.