Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers (NVB).

 

Helaas moeten wij u medeleden dat de NVB op dit moment een vereniging "In Liquidatie" is.

Dat wil zeggen dat wij de vereniging opheffen.

Helaas heeft de NVB net als vele andere verenigingen last van een tekort aan gemotiveerde vrijwilligers en bestuursleden, daarnaast is ook ons ledenbestand terug gelopen.

Het feit dat het bestuur al enige jaren incompleet is en de afname van het aantal betalende leden, heeft het bestuur doen besluiten om de achterban te vragen de vereniging te mogen opheffen.

De achterban heeft hierop positief en begripvol gereageerd.

Derhalve zijn wij als bestuur het opheffings-proces gestart.

 

In dien gewenst blijft het bestuur bereikbaar zolang het proces nog loopt.

De Privacyverklaring NVB blijft van kracht tot de vereniging niet meer ingeschreven staat bij de KvK, of zoveel langer als in wettelijke bepalingen is vastgelegd. zoals bijvoorbeeld ten aanzien van persoonsgegevens.

Wij gaan er vanuit dat wij alle betrokkenen zo voldoende hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur - Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers – “In Liquidatie”.

 

 

 

 

 

DISCLAIMER

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze publicatie.